Huisregels

Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze regels welke zijn opgesteld voor Aircooled Bergharen. Met het betreden van het evenemententerrein verklaart u zich akkoord met deze regels. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het terrein onherroepelijk ontzegd.

Aanwijzingen door of namens organisatie en crew dienen te allen tijden stipt te worden opgevolgd.

1. U bent verplicht uw polsbandje te dragen om uw pols en dit op verzoek te tonen. Bij verlies of diefstal dient u dit zo snel mogelijk te melden bij de organisatie. Bij misbruik wordt aangifte gedaan bij de politie.

2. Op het evenemententerrein gelden de regels van de Nederlandse verkeerswet. Bestuurders moeten beschikken over een geldig rijbewijs en het voertuig moet verzekerd en APK goedgekeurd zijn. Maximumsnelheid op het terrein is 10 KM per uur. Rijden met of onder invloed van alcohol en of drugs wordt niet getolereerd. Alcohol in het verkeer is een misdrijf! Bestuurders die zich schuldig maken aan roekeloos of onverantwoord rijgedrag worden door de organisatie of crew van het evenement verwijderd.

3. Het is verplicht om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

4. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Fout parkeerders worden weggesleept. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan uw auto door het wegslepen.

5. Alcohol wordt niet verstekt aan personen onder de 18 jaar.

6. Huisdieren zijn toegelaten maar dienen aangelijnd te zijn. Honden dienen buiten het evenemententerrein en buiten de camping zone uitgelaten te worden.

7. Hier gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien wordt niet getolereerd.

8. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde vuilniszakken en zet het afval bij de daarvoor bestemde afvalcontainers. Mensen die met opzet de terreinen en/of materialen vervuilen en/of vernielen worden de toegang tot het terrein ontzegd. Schade wordt op de veroorzaker verhaald en dient direct contant te worden betaald aan de organisatie.

9. Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.

10. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en /of materiele dan wel immateriele schade.

11. Bij een afgelasten of vroegtijdig beeindigen van het evenement door onvoorziene omstandigheden worden reeds betaalde entreegelden niet retour gegeven.

12. In geval van calamiteiten (ongeval,brand,vernieling, ect.) of andere dringende zaken kunt u de organisatie bereiken bij de hoofdtent bij de ingang/kassa.

13.In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend.

14.Alle online media van of voor Aircooled Bergharen kan en mag Aircooled Bergharen gebruiken met of zonder uw toestemming.

De organisatie en de crew wenst u een leuk en gezellig Aircooled Bergharen toe.

Copyright 2018 Aircooled Bergharen. All rights reserved.